Privacy statement

Dit is de website van Brouwer Meubelen.

Gegevensverwerking
Brouwer Meubelen verbindt zich ertoe de privacy van alle gebruikers van de website te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Brouwer Meubelen houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit kan onder meer zijn voor uw vraag of voor het uitvoeren van een opdracht.

Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.

Links
De website van Brouwer Meubelen bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking door deze andere partijen.

Cookies
Brouwer Meubelen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken de cookies niet om u te identificeren, maar om de bezoekers ervaringen bij te houden en te verbeteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren.

Wijzigingen
Brouwer Meubelen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

U heeft het recht om de informatie die we van u hebben, op te vragen. Indien gewenst kan de informatie worden gecorrigeerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het door ons gehanteerde privacy beleid, neem dan contact met ons op.